Αγγαίος 2:1-9

 

Προετοιμάσου

 

Έχεις αναλάβει κάποια ευθύνη που δεν μοιάζει εντυπωσιακή; Ενδιαφέρεται ο Θεός για τα μικρά πράγματα;

 

Σκέψου

 

Όταν ξαναχτίστηκαν τα θεμέλια του ναού μετά την εξορία, όλοι αναστατώθηκαν. Κάποιοι θαύμασαν, ενώ άλλοι έκλαιγαν, ίσως επειδή αυτό που έβλεπαν έμοιαζε τιποτένιο μπροστά στη δόξα του παλιού ναού που θυμούνταν (βλ. Έσδρας 3:10-13).

Ο Θεός γνωρίζει τις μικρές διακονίες. Στο ανάγνωσμά μας, καθώς προχωρούσε η ανοικοδόμηση του ναού, ο Θεός έδωσε στον λαό ενθάρρυνση και ελπίδα για το μέλλον. Στο εδ. 4 βλέπουμε την ενθάρρυνση: «…εργάζεσθε· διότι εγώ είμαι με σας…». Και τα σχέδια του Θεού για το μέλλον ξεπερνούν κάθε δόξα του παρελθόντος (εδ. 6-9).

Καθώς υπηρετούμε τον Θεό σε μικρές διακονίες που δεν είναι και πολύ εντυπωσιακές, ο Θεός είναι μαζί μας. Ίσως η εκκλησία για την οποία κοπιάζουμε να μην είναι πολύ μεγάλη ή εντυπωσιακή. Στο μέλλον όμως, η ένδοξη νύφη του Χριστού θα είναι γι’ Αυτόν πολύ περισσότερο δοξασμένη απ’ ό,τι φανταζόμαστε. Στα χρόνια του προφήτη, η ιστορία προσδοκούσε και ατένιζε στον Χριστό. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Επομένως, τα μικρά, ταπεινά πράγματα έχουν μεγάλη σημασία.

 

Ανταποκρίσου

 

Ο Θεός είναι μαζί σου στη διακονία όπου υπηρετείς επίσημα ή ανεπίσημα. Το σχέδιό Του ξεπερνάει ό,τι φαντάζεσαι. Δόξασέ Τον γι’ αυτό.

Με την άδεια του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου