Ιωάννης 21:15-19

 

Προετοιμάσου

«Παρά σοι είναι συγχώρησις, δια να σε φοβώνται» (Ψαλμός 130:4). Ευχαρίστησε τον Θεό για την πλήρη συγχώρηση.

 

Σκέψου

Πολλοί έχουμε την εμπειρία της καταλυτικής επίδρασης της αποτυχίας, μαζί με την ενοχή και την ντροπή που φέρνει. Αν απογοητεύσουμε τον Ιησού, ίσως αισθανόμαστε ότι η σχέση μας έχει σπάσει και δεν θα μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε στο μέλλον. Ίσως ο Πέτρος πήγε για ψάρεμα για να ξεχάσει την αποτυχία του. Ίσως κι εμείς κάποιες φορές βυθιζόμαστε μέσα σε διάφορες δραστηριότητες για να μην θυμόμαστε αυτά που μας πονάνε.

Αλλά, μόνο όταν αντιμετωπίζουμε τις αποτυχίες αποφασιστικά και κατά πρόσωπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο Ιησούς βοηθάει τον Πέτρο να κάνει ακριβώς αυτό. Τον ρωτάει τρεις φορές για να διαγράψει την τριπλή άρνηση, ώστε ο Πέτρος να θυμάται τη φωτιά στην παραλία και να ξεχάσει τη φωτιά στην αυλή του αρχιερέα. Ακούμε συχνά ότι οι διάφορες λέξεις που δηλώνουν αγάπη έχουν την ξεχωριστή τους σημασία και ο Ιησούς χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή λέξη, ενώ ο Πέτρος μια πιο αδύναμη. Αυτό δεν είναι σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι ο Ιησούς θέλει να δώσει στον Πέτρο την ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγάπη του, να λάβει συγχώρηση και να μάθει ότι, παρά την αποτυχία του, ακόμα έχει τον δικό του ρόλο να παίξει.

 

Ανταποκρίσου

Σε βαραίνει η αποτυχία; Άφησε τον Ιησού να σε ανανεώσει, να σε καθησυχάσει και να σε στείλει πάλι στην αποστολή Του.

Με την άδεια του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου