Ρωμαίους 13:1-7

 

Προετοιμάσου

Προσευχήσου για μια χώρα της οποίας οι χριστιανοί υφίστανται διωγμό.

 

Σκέψου

Χθες είδαμε τη ζωντανή θυσία να διευρύνεται από μας προς τον κόσμο γύρω μας. Τώρα διευρύνεται κι άλλο, σε αυτούς που μας κυβερνούν και καλούμαστε να δεχόμαστε ως δώρο του Θεού (εδ. 1-4-6). Η κοινωνία χρειάζεται τάξη, που συγκρατείται από τον νόμο και την εξουσία και αυτό είναι το δώρο του Θεού στη δημιουργία. Ίσως κάποιοι σκεπτικιστές ενοχληθούν ﮲ όσοι υποφέρουν αδικίες ή διωγμό μπορεί να προσβληθούν (εδ, 2-5).

Πριν κατηγορήσουμε τον Παύλο ως αφελή, ας θυμηθούμε ότι στην εποχή του υπήρχε ήδη κάθε είδος διακυβέρνησης που ξέρουμε σήμερα και ο ίδιος υπέφερε πάρα πολύ από την εξουσία (π.χ. Β΄ Κορινθίους 11:23-26). Ας θυμηθούμε πως ο Παύλος δεν υπερασπίστηκε κανένα συγκεκριμένο πολίτευμα: ο Θεός έχει ορίσει τον θεσμό, όχι κάποια συγκεκριμένη έκφρασή του.

Ως ζωντανές θυσίες, ο Θεός μάς καλεί να υποταχθούμε στις αρχές που κυβερνούν, μια μικρογραφία της υποταγής μας στον Θεό, όπως υπάκουσε και ο Ιησούς (Ιωάννης 19:9-11). Αν η πολιτεία διαφωνεί με τον Θεό, το θέλημα του Θεού έχει πάντα την πρώτη θέση, όπως έδειξαν οι μάρτυρες αρνούμενοι να αποκηρύξουν τον Θεό και να ανακηρύξουν τον Καίσαρα ως κύριο. Κι αν αρνηθούμε να υπακούσουμε, πάλι να δοξάζουμε τον Ιησού αποδίδοντας ό,τι οφείλουμε στην κυβέρνηση.

 

Ανταποκρίσου

Στην προσευχή σου, μίλα στον Θεό για τη χώρα σου και την κυβέρνηση της.

Με την άδεια του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου