Το νόημα και η αξία της μετάνοιας

Τι είναι η αληθινή μετάνοια ;  Η λέξη « μετάνοια », σημαίνει, « αλλαγή του νου ». Νους είναι το όργανο που δέχεται και αντιλαμβάνεται τα « νοήματα», (νους – νόημα), δηλαδή τα πνευματικά πράγματα που έχει φανερώσει ο Θεός (2 Κορινθ. 11/3, 10/5, 4/4, Φιλιπ. 4/7)....