Αλυσοδεμένος αλλά ευτυχισμένος

«Κι ενώ αυτός απολογείτο αυτά, ο Φήστος με δυνατή φωνή είπε: Παραφρονείς, Παύλο˙ τα πολλά γράμματα σε παρασύρουν σε παραφροσύνη. Κι εκείνος είπε: Δεν παραφρονώ, εξοχότατε Φήστο, αλλά προφέρω λόγια αλήθειας και νου υγιαίνοντα. Ο βασιλιάς, βέβαια, στον οποίο και μιλώ με...